تعمیر دستگاه ترموسایکلر

تعمیر دستگاه ترموسایکلر آزمایشگاهی

تعمیر دستگاه ترموسایکلر آزمایشگاهی

از این دستگاه برای تکثیر DNA  و یا RNA استفاده میکنندکه در سرعت پیشرفت تحقیقات ژنتیکی نقش بسیار مهمی داشته است.

و در تحقیقاتی مانند:

تشخیص سرطان ، بیو لوژی مولکولی ، ژنتیک ، تعیین هویت ، پزشک قانونی ، و در بیماری های انسان و دام و حتی ابزیان کاربرد دارد.

ساختار PCR  :

این دستگاه دارای سایکلر حرارتی (PCR) است که با قرار دادن لوله های آزمایش در سایکلر حرارتی چرخاننده های دستگاه دمای مخلوط واکنش را به دمای از پیش تعین شده میرسانند.

تعمیر دستگاه ترموسایکلر

دستور کار دستگاه ترموسایکلر:

 • دوشاخه دستگاه را به برق بزنید
 • کلید power دستگاه را روشن کنید
 • برای اجرای برنامه در دستگاه ترموسایکلر، با دکمه ˄ و ˅ گزینه 01 file را انتخاب کنید و با دکمه edit وارد آن شوید
 • شماره فایل، دمای درب و تعداد چرخه های دمایی را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید. پس از وارد کردن تمامی ارقام کلمه end ظاهر می شود. توجه شود که 4,3,2 Step دماهای اصلی چرخه ترموسایکلر می باشند.
 • سپس دکمه menu را فشار دهید تا وارد لیست فایل شوید.
 • فایل را با دکمه edit انتخاب کرده و با فشردن دکمه run برنامه را اجرا نمایید.
 • برای تنظیم دمای lid اعداد دو رقمی را به صورت ..0 وارد نمایید. مثال 80 می شود 080
 • برای تعداد چرخه ها نیز اعداد یک رقمی را به صورت .0 وارد نمایید.
 • برای اجرای برنامه در حالت انکوباتور، ابتدا پس از روشن کردن دستگاه، گزینه انکوباتور را انتخاب و با فشردن دکمه edit وارد آن شوید
 • سپس مقادیر موردنظر برای temp lid و 1 step و زمان را با استفاده از صفحه کلید انتخاب کنید.
 • در پایان دکمه run را فشار دهید تا برنامه اجرا شود.

برای ادامه مطلب کلیک کنید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

عناوین مرتبط : تکثیر DNA – دستگاه ترموسایکلر -قیمت ترموسایکلر – دستگاه PCR – اصول پی سی آر – تعمیر دستگاه ترموسایکلر آزمایشگاهی