شرکت رازی تجهیز خدمات تعمیر ژرمیناتور گیاهی و دارویی را به تمامی آزمایشگاه های سراسر کشور ارائه می نماید .

ژرمیناتور یا اتاقک رشد، دستگاهی است که نور ، رطوبت و دما را برای رشد گیاهان و یا تست پایداری دارو فراهم می کند. تعمیر ژرمیناتور بحث تخصصی می باشد که شرکت رازی تجهیز با داشتن نوروهای متخصص خدمات سرویس اینگونه دستگاه ها را ارائه می دهد. تفاوت اصلی دستگاه ژرمیناتور و انکوباتور در این است ژرمیناتور علاوه بر دما، رطوبت و نور را نیز تامین می کند. در ژرمیناتور سیستم خنک کننده نیز تعبیه شده است که در صورت لزوم دمای کمتر از دمای محیط را نیز بتواند تولید کند .

دستگاه ژرمیناتور معمولا دارای دو درب است یکی درب اصلی و دیگری درب شیشه ای که این دو درب باعث می شود شرایط کنترل دما و رطوبت داخل دستگاه بهتر فراهم شود .

سیستم رطوبت دستگاه معمولا از طریق یک بن ماری تامین می شود ، سسیتم نور دستگاه توسط یک لامپ فلوروسنت تامین می شود ، گرمای دستگاه توسط یک المنت و خنک کنندگی نیز توسط سیستم کمپرسور ایجاد می شود.

که در صورت بروز هرگونه مشکل در هریک از این قسمت ها می توانید از طریق شرکت رازی تجهیز مرتفع نمایید .

کلمات مرتبط: تعمیر دستگاه، تعمیر Germinator، تعمیر انکوباتور