فروش فیلتر هپا در تهران

فروش فیلتر هپا در تهران:

فروش فیلتر هپا در تهران :

ابزاری برای تصقیه هوا و ار تجهیزات آزمایشگاهی است.فیلتر هپا متشکل از الیاف فایبرگلاس ، پوشال یا حصیر و فشردن آنها ساخته میشود.این فیلتر99.97% آلودگی هوا را به اندازه ی 3/0میکرون اندازه میگیرد.قطر الیاف بین5/0تا 2 مکرون می باشد.

عوامل اصلی جذب ذرات توسط فیلتر هپا :

1-سرعت عبور هوا از سطح فیلتر

2-ضخامت کلی فیلتر

3-قطر الیاف تشکیل دهنده

در مراکز تحقیقاتی برای تصفیه هوا از فناوری های مختلفی استفاده میشود مانند:روش های الکترونیکی ، به کاربردن اشعه  uv و فیلتر هپا.کاغذهای این فیلتر با توجه به منافذشان به انواع مخلف تقسیم بندی میشود.که بین شماره 10که کمترین و14ریزترین تصفیه را دارد.

فیلتر هپا یک صافی نیست بلکه یک نوع الیاف نازک است که در هم تنیده شده می باشد

فیلتر هپا به سه روش مانع عبور ذرات میشود:

1-عدم عبور ذرات به دلیل تراکم بافت الیاف:

ذرات بزرگتر از 1 میکرون به علت بافت بسیار متراکم نمی توانند عبور کنند.

2-جلوگیری از عبور ذرات:

ذرات کوچکتر از100نانومتر به الیاف میچسبند و سپس با تغیر مسیر ها از فیلتر خارج میشوند.

3-انتشار و پراکندگی:

جهت حرکت زرات ریزتر از01میکرون بخاطر برخورد با مولکول های گاز همیشه تغییر میکند و باعث ایجاد یک مسیر نامنظم میشود.

که همین امر موجب کاهش سرعت ذرات و گیرکردن در فیلتر میشود.

انواع فیلتر هپا:

1-فیلتر مولتی ویج(multi-wedge)

2-فیلتر مطلق:(absolute)

برای ادامه مطلب کلیک کنید.

عناوین مرتبط.

فروش فیلتر هپا در تهران