هودهای آزمایشگاهی

طرز استفاده ازهود هاي آزمایشگاهی

طرز استفاده ازهود هاي آزمایشگاهی

محل قراردادن هودهای بیولوژیک:

 • هود ایمنی بیولوژیک باید در مکانی دور از رفت و آمد افراد، قرار گرفته شود.
 • عبور و مرور افراد، وجود در و پنجره در نزدیک هود و باز و بستن آنها باعث تولید جریان های هوایی می شود که باعث عدم یکنواختی جهت جریان هوا را از فضای باز جلویی به داخل هود میشود.
 • تعبیه فضای حداقل 30 سانتی متری در اطراف هود جهت دسترسی به آن برای تعمیر و نگهداشت و نیز تعبیه فضای 30 تا 35 سانتی متری در بالای هود به منظور انجام آزمایش های کنترل کیفیت بررسی سرعت هوا در فیلتر خروجی، تعویض فیلتر و غیره باید مد نظر قرار گیرد.

طریقه قرارگیري وسایل و مواد در داخل هود:

 • باید دقت کرد که سطح مشبک (سوراخ های مختص عبور جریان هوا) هود های کلاس 2 با قرار دادن وسایل، کاغذ و غیره مسدود نشود.
 • کاربران دقت داشته باشند هنگام استفاده از هود بیولوژیک نباید درِ شیشه های محافظ آن باز و بسته شود.
 • تجهیزاتی مانند سانتریفیوژ، ورتکس و غیره در قسمت عقب هود قرار می گیرند.
 • کیسه های مخصوص اتوکالو و ظروف ایمن (Box Safety ) وغیره باید در داخل هود و در قسمت عقب آن قرار داده شوند. در صورت لزوم، می توان در هنگام کار از دستمال های جاذب آغشته به مواد گندزدا بر روی سطح کاری استفاده نمود.
 • اختلال در جریان هوای داخل هود می تواند باعث آلودگی کارکنان و محیط کشت گردد

نکات مهم برای کاربران هود های آزمایشگاهی :

 • از قبل تمامی وسایل، مواد و غیره باید آماده شوند تا تعداد دفعات حرکت دست و یا حرکت افراد به حداقل برسد.
 • می توان بدین منظور چک لیستی تهیه نمود.
 • باید از حرکات سریع دست در داخل هود خودداری شود.
 • باید بعد از وارد کردن دست ها، یک دقیقه منتظر ماند تا جریان هوای داخل هود تنظیم گردد.
 • هنگام استفاده از هود بیولوژیک نباید درِ شیشه های محافظ آن باز و بسته شود.

برای ادامه مطلب کلیک کنید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

عناوین مرتبط: تعویض فیلتر هود لامینار – فروش فیلتر هپا – تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی –

تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی