تعمیر دستگاه ترمومیکسر

دستگاه ترمو میکسر از یکی از بخش های دانشگاه شهید بهشتی  به علت نیم سوز شدن برد در اثر آب ریختن روی دستگاه و درست کار نکردن همزن دستگاه به شرکت رازی تجهیز ارسال شد بعد از بررسی مقدار خرابی برد و عدم خیس شدن میکرو کنترل دستگاه ، برد دستگاه توسط تکنسین های شرکت رازی تجهیز تعمیر و همچنین موتور میکسر دستگاه به علت شکستگی شفت تعویض گردید و تحویل این مجموعه گردید .